Cookie- og privatlivspolit

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

Cookie- og privatlivspolitik af Topigs Norsvin 

Denne cookie- og privatlivspolitik blev opdateret den 1. marts 2022. 

Vi (‘Topigs Norsvin’ eller ‘vi’ eller ‘vores’) har dyb respekt for og værdsætter dit privatliv. Denne cookie- og privatlivspolitik beskriver hvordan vi anvender dine personoplysninger. 

Anvendelsesområde og accept af denne privatlivspolitik 
Når du bruger vores websteder og relaterede tjenester, accepterer du, at vi kan indsamle, bruge, videregive og opbevare dine personlige oplysninger, som beskrevet i denne privatlivspolitik. I denne privatlivspolitik beskriver vi også, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvis du tager kontakt til os på en anden måde, fx via mail.  

Denne cookie- og privatlivspolitik gælder for alle dele af webstederne administreret af Topigs Norsvin og korrespondancen med os.  

Beskyttelse af personlige oplysninger 

Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger? 

Vi indsamler dine personlige oplysninger i følgende tilfælde: 

 1. Når du afgiver personlige oplysninger til os direkte, f.eks. ved at abonnere på vores nyhedsbrev eller anden publikation, eller når du tilmelder dig en begivenhed. 
 2. Når du besøger vores websted. 
 3. Når du bruger vores sociale medier. 
 4. Når du har kontakt med os, fx via mail.  

 

Vi indsamler følgende personlige oplysninger: 

 • Oplysninger vi indsamler automatisk:
  Når du besøger og/eller bruger vores websteder, indsamler vi automatisk de personlige oplysninger fra din computer, mobile enhed eller anden enhed der giver dig adgang til vores websteder. Disse oplysninger kan indsamles ved hjælp af cookies. Du kan finde flere oplysninger om brugen af cookies i Cookie-sektionen. De indsamlede oplysninger omfatter følgende: 
  • Varigheden af dit besøg. 
  • De websider du besøger. 
  • De hyperlinks du vælger. 
  • Oplysninger om din forbindelse, såsom din IP-adresse. 
 • Personlige oplysninger, som du stiller til rådighed (såsom ved at abonnere på vores nyhedsbrev eller sender os en e-mail): 
  • Bopæl. 
  • (Mobil)telefonnummer. 
  • E-mailadresse. 
  • Andre oplysninger. 

Sådan bruger vi dine personlige oplysninger: 

Vi behandler dine personlige oplysninger på baggrund af følgende retlige grunde: 

A. Til opfyldelsen af en kontrakt (for eksempel ved at abonnere på vores nyhedsbrev).

B. Med henblik på vores legitime interesser, herunder markedsføring.

C. Til at overholde vores retlige forpligtelser.

Vi behandler dine personlige oplysninger på baggrund af følgende beskrevne retlige grunde: 

Juridisk(e) grund(e): 

Formål: 

 

 

Til kontaktformål: 

A eller B 

For at forsyne dig med relevant indhold. 

B 

For at henvende os til dig for at fremme vores tjenester og produkter. 

A, B eller C 

For at kontakte dig via e-mail, post eller telefon. 

 

 

 

Til drifts- og optimeringsformål i forhold til websted: 

B 

For at forstå, hvordan folk bruger vores websteder og tilknyttede tjenester og med henblik på at forbedre vores websted. 

B 

For at personliggøre din oplevelse af indholdet og reklamerne på vores websted. 

 

 

Til at overholde retlige forpligtelser: 

C 

For at opfylde lovkrav baseret på love og regler. 

Deling af personlige oplysninger:  
Vi kan dele dine personlige oplysninger med tredjepart i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og relevante love og regler. Vi deler udelukkende dine personlige oplysninger i følgende tilfælde: 

Vi kan bruge tredjepartsdatabehandlere til at behandle dine personlige oplysninger. Vi behandler dine personlige oplysninger på sikrede servere hos Pardot og Salesforce.com i Den Europæiske Union (EU). Pardot og Salesforce.com optræder som databehandlere for Topigs Norsvin. Dine personlige oplysninger kan overføres til servere i USA. Topigs Norsvin har underskrevet aftaler med Pardot og Salesforce.com ved at anvende kontraktmæssige standardbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen. For yderligere oplysninger henviser vi til privatlivspolitikken af Pardot og privatlivspolitikken af Salesforce.com. 

Dine personlige oplysninger kan udveksles med andre af Topigs Norsvins nationale og/eller udenlandske enheder til markedsføringsformål. Disse enheder kan være beliggende udenfor EU i et land uden et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personlige oplysninger. Topigs Norsvin vil stille passende beskyttelsesforanstaltninger, såsom modelkontrakter til overførsel af personoplysninger til tredjelande eller andre foranstaltninger, der er fastsat af GDPR for en legitim overførsel af personoplysninger uden for Den Europæiske Union. Hvis du ikke ønsker, at dine personlige oplysninger bliver delt, kan du sende en e-mail til communication@topigsnorsvin.com. 

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til tredjepart, hvis det er nødvendigt for at overholde loven, eller lovgivningen (f.eks. indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder, tilsynsmyndigheder, skatte- og afgiftsadministration, politiet og andre juridiske enheder). 

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til politiet, andre statslige myndigheder, eller andre tredjeparter uden en stævning, dommerkendelse eller en indholdsmæssigt tilsvarende juridisk procedure, undtagen når vi i god tro mener, at afsløring af oplysninger er nødvendig og legitim for at beskytte sikkerheden eller tredjepartsrettigheder eller for at beskytte vores rettigheder. 

Opbevaring af personlige oplysninger: 
Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med at behandle dine personlige oplysninger. Personlige oplysninger tilknyttet en konto kan opbevares indtil sletning af kontoen, medmindre en længere periode kræves til vores tjenester, en tvist eller som tilladt ved lov. 

Sikkerheden omkring opbevaring af dine personlige oplysninger: 
Vi tager rimelige organisatoriske og tekniske forholdsregler for at sikre dine personlige oplysninger og for at forhindre uautoriseret adgang, ulovlig behandling eller distribution samt utilsigtet tab, ændring eller ødelæggelse. 

Links til andre websteder: 
Vores websted har links til websteder, der vedligeholdes af tredjepart, og hvor der gælder andre vilkår og betingelser for behandling af personlige oplysninger. Vi er ikke ansvarlige for indholdet og behandlingen af personlige oplysninger via disse websteder eller for driften af sådanne websteder, og du bør gennemse vilkår og privatlivspolitikker, som gælder for sådanne websteder, før du afgiver personlige oplysninger via sådanne websteder. Denne privatlivspolitik gælder ikke for disse websteder. 

Registreredes rettigheder: 
Du har ret til at anmode os om indsigt i og nøjagtigheden af dine personlige oplysninger. Du kan fremsætte denne anmodning ved at anvende følgende e-mail adresse: communication@topigsnorsvin.com, eller pr. post til: 

Topigs Norsvin Nederland B.V. Helvoirtseweg 227 5263 LT Vught, Holland. 

Hvis du mener, at vi har forkerte, ufuldstændige, forældede personlige oplysninger om dig, eller hvis du har mistanke om, at vi har behandlet dine personlige oplysninger ukorrekt, kan du til enhver tid anmode os om at korrigere disse oplysninger. Via de ovennævnte kontaktoplysninger eller de viste muligheder for at melde fra, kan du modsætte dig brugen af dine personlige oplysninger til markedsføringsformål. Du kan anmode os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger. Du kan også anmode os om at overdrage dine personlige oplysninger til en anden kontroller. Indsigelser og anmodninger om indsigt, rettelse, sletning eller overdragelse sker i overensstemmelse med loven, trods undtagelser, inden for fire uger. 

Klager: 
Hvis du har en klage i forbindelse med behandlingen af personlige data fra Topigs Norsvin, bedes du sende din klage til communication@topigsnorsvin.com. Vi vil behandle klager og spørgsmål indenfor fire uger. Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet af klagen, kan du kontakte din nationale databeskyttelsesmyndighed (‘DBM’) og indgive en klage. 

Ansvarsfraskrivelse: 
Denne ansvarsfraskrivelse gælder for alle dele af webstederne administreret af Topigs Norsvin. Ved at bruge eller opnå adgang til vores websteder erklærer du dig indforstået med betingelserne og vilkårene i denne ansvarsfraskrivelse. 

Ejerskab: 
Topigs Norsvins websteder ejes af individuelle juridiske enheder hos Topigs Norsvin. Navnet ”Topigs Norsvin’’ på dette websted omfatter hver af de nævnte retlige enheder, enten individuelt eller kollektivt. 

Intellektuel ejendomsret: 
Oplysningerne, billeder og layout, dokumenter, lyd, video, tekst og software på dette websted er beskyttet af loven om ophavsret og anden beskyttende lovgivning. Det er ikke tilladt at kopiere, downloade, offentliggøre eller på anden måde distribuere eller mangfoldiggøre oplysningerne på dette websted uden forudgående skriftlig tilladelse fra Topigs Norsvin. 

Ansvar: 
Selv om den størst mulige påpasselighed er blevet udvist for at sikre korrektheden og fuldstændigheden af oplysningerne på dette websted, påtager Topigs Norsvin sig intet ansvar for det. Topigs Norsvin fraskriver sig ethvert ansvar for skader som følge af brugen af oplysningerne på webstederne. Vores websted har links til websteder, som vi er ikke ansvarlige for. 

Ændringer: 
Topigs Norsvin kan til enhver tid ændre vilkårene i denne ansvarsfraskrivelse ved at offentliggøre en ny version på webstedet.  

Afsluttende bestemmelser 

Ændringer af privatlivs- og cookiepolitikken: 
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivs- og cookiepolitik ved at offentliggøre en ny version på vores websted. 

Kontaktoplysninger for Topigs Norsvin: 
Såfremt du har spørgsmål om denne privatlivs- og cookiepolitik eller den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os som følgende: 

 • Pr. post:  
  Topigs Norsvin Nederland B.V. 
  Helvoirtseweg 227 
  5263 LT Vught 
  Holland 
 • Pr. telefon:
  +31 411648870 

Vejledningerne

er på vej til dig!

  You’ve got

  the music in you!